Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) förvärvar fastigheten Trelleborg Vallgraven 2 från kommunalt ägda TrelleborgsHem för ett överenskommet fastighetsvärde om 215,7 mkr.

Fastigheten med 7 850 kvm uthyrbar area består primärt av ett äldreboende som hyrs ut till Trelleborgs Kommun (cirka 77 procent av totala intäkter) och dels ett häkte som hyrs ut till Kriminalvården (cirka 23 procent av totala intäkter). Bedömt årligt driftnetto är 9,6 mkr och genomsnittlig kontraktslöptid är 17 år.

“Redan en vecka efter att vi kommunicerade vårt ökade fokus på äldreboenden i Norden förvärvar vi nu ett äldreboende med långt avtal med Trelleborgs kommun i den kraftigt växande Öresundsregionen. Vi är också väldigt tacksamma över samarbetet med det kommunalt ägda TrelleborgsHem som låter oss förvärva ett äldreboende där kommunen är hyresgäst och vi hoppas göra fler affärer både i kommunen och i den snabbväxande Öresundsregionen”, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi är glada att kunna sälja till en så stark och långsiktig aktör som SBB, som fortsatt kommer att satsa på äldreboenden i Norden. Vi tackar även för det goda samarbetet som varit under processen och känner oss väldigt trygga med den fortsatta förvaltningen som kommer att ske i ny regi fr.o.m. den 2 november”, säger Catharina Blixen-Finecke, ordförande (M) för AB TrelleborgsHem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]