Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar sju bostadsfastigheter i Halmstad från det kommunala fastighetsbolaget HFAB. Fastighetsbeståndet består av en total uthyrningsbar yta om ca 15 000 kvm och antalet lägenheter uppgår till 175 stycken, varav majoriteten återfinns i centrala Halmstad. SBB äger sedan tidigare samhällsfastigheter om 53 000 kvm i Halmstad och genom det här förvärvet utökar SBB till att även erbjuda bostäder på orten.

”SBB gör sin andra kommunaffär under december månad och vi är glada för det förtroende vi har fått från Halmstads kommun och Halmstads Fastighetsaktiebolag,” kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.