Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar ett bestånd om 40 000 kvm samt byggrätter om ca 20 000 kvm BTA i Umedalen, Umeå från Balticgruppen och Gazette. Beståndet består till största del av utbildnings- och vårdlokaler. Hyresintäkterna genereras främst från kommunala och regionala hyreskontrakt. Tillsammans med SBB:s befintliga fastigheter på området kommer SBB efter förvärvet att äga samtliga samhällsfastigheter på f.d. Umedalens sjukhusområde.

”SBB investerar långsiktigt och fokuserar på hållbarhet. Att SBB fortsätter att växa i Umeå genom förvärv är ännu ett kvitto på Umeås attraktivitet på fastighetsmarknaden. Den starka tillväxten och gemensamma visionen 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt attraherar bolag som SBB att etablera sig och växa i Umeå. Vi behöver vara många som hjälps åt för att stärka Umeås attraktionskraft. Avyttringen är ett led i Gazettes och Balticgruppens strategi att investera i Östra Station och universitets- och sjukhusområdet, området som kallas Umeå universitetsstad,” säger David Carlsson, VD och koncernchef på Balticgruppen.

”Umeå är en stad med stark tillväxt där vi ser stor potential att kunna bidra med att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt för Umedalen och Umeå kommun som helhet. För de befintliga hyresgästerna kommer det inte innebära några förändringar att vi tar över – vi ska fortsätta se till att hyresgästerna trivs och känner sig stolta över att bo och verka i området,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]