Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar sju skolfastigheter i Stockholm med en total uthyrningsbar yta om 39 400 kvm från det kommunala bolaget SISAB. Den totala hyresintäkten uppgår till 59 mkr, 90 procent av intäkterna genereras från grundskolor och 10 procent från förskolor. SBB kommer att erbjuda befintliga hyresgäster hyresavtalsförlängningar med tio år. Affären är villkorad av beslut i Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholms stad.

”SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter i Stockholm med byggrättspotential. SBB är väldigt glad och stolta att återigen fått förtroendet från Stockholms stad och SISAB att fortsätta förvalta beståndet,” kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]