Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter att växa inom social infrastruktur genom ett flertal förvärv av samhällsfastigheter i de nordiska storstadsregionerna omfattande totalt cirka 47 000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheterna ligger i Stockholmsregionen (Täby och Strängnäs), Köpenhamnsregionen (Glostrup och Slagelse), Osloregionen (Kongsvinger) och Århusregionen (Randers).

Fastigheterna innehåller totalt ca 47 000 kvm uthyrningsbar yta och lokalytorna förhyrs till cirka 97 % till offentliga eller offentligt finansierade hyresgäster. Fastigheterna utgörs primärt av utbildningslokaler, kontor för myndigheter, vårdinrättningar och trygghetsbostäder. De största hyresgästerna är SSB (norska statistikmyndigheten), Brøndby Kommun, Syddansk Universitet och Skat (danska skattemyndigheten). Den genomsnittliga kontraktslängden för hyreskontrakten i fastigheterna är cirka 7,5 år och hyresintäkterna för 2019 uppgår till ca 61,9 mkr med ett driftnetto om bedömt 55,2 mkr.

”Vi har under detta kvartal stärkt vår position betydligt i Nordens största städer och dessa förvärv stärker ytterligare vår position som Nordens ledande noterade aktör inom social infrastruktur,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB har tillträtt fastigheterna under juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]