Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) investerar i ett unikt projekt som kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 75% i ett bostadsområde med 476 lägenheter i Motala. Sammanfattningsvis kommer SBB att genomföra ett energibesparingsprojekt för att minska energianvändningen med minst 50%, vilket tillsammans med användningen av solenergi minskar koldioxidutsläppen med cirka 75% och 45 ton CO2 per år. Vi förväntar oss att uppnå detta med hjälp av värmepumpar och värmeåtervinning från frånluft och avloppsvatten. SBB samarbetar med det svenska företaget Watts2You om att utveckla en lösning som möjliggör drift av värmepumpar som producerar elektricitet från solceller. Den producerade elen kan också lagras i batterier för att möta elbehov även under dagens mörka timmar.

På Tellus 1 i Motala, som ingår i SBB:s grönobligationsram och är en av SBB:s större bostadsfastigheter genomför SBB ett renoveringsprogram av befintliga lägenheter. Cirka 70 av fastighetens 476 lägenheter har hittills renoverats och moderniserats. Under de kommande 5 åren planerar SBB att renovera ytterligare 250 lägenheter i Tellus 1.

”Hållbarhet är en integrerad del av SBB: s affärsmodell. Denna investering och samarbete med Watts2You i att använda solenergimoduler för att uppnå en 75% minskning av koldioxidutsläppen är ett innovativt tillvägagångssätt för att ta itu med en av de största utmaningarna för både företag och samhälle,” säger Ilija Batljan, grundare och VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

”SBB och Watts2You fokuserar på hållbarhet och lösningar för klimatutmaningar. Solenergimodulerna från Watts2You gör att byggnaderna blir ännu mer hållbara och energieffektiva. Projektet har potential att avsevärt bidra till övergången av det svenska energisystemet mot ett mer hållbart system. Watts2You är stolta och glada att vara del av detta,” säger Lars G. Josefsson grundare och VD för Watts2You.

Om Watts2You

Watts2You AB and its founder Lars G Josefsson is developing a new and innovative product for the global residential energy sector.The product integrates solar cells, battery, micro-inverter and electronics in one modular unit. The product provides an autonomous possibility of self-supply of electricity 24 hours a day, 7 days a week. Due to the integrated build-up, and modular construction, the unit and the installation costs will be minimal. The product effectively enables the transition to renewable energy and is an important contributor to the stabilization of the grid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]