Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att SBB:s dotterbolag i Norge B121 Holding AS (914 392 241) har återköpt juniorobligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 130 000 000 NOK. Återköpet gäller juniorobligationer utgivna av dotterbolaget B121 Holding AS med ett utestående nominellt belopp om 390 000 000 NOK inklusive den av SBB återköpta volymen. Obligationerna löper med en fast ränta motsvarande 5,75 procent och förfaller i december 2020. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 104,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp.

Efter återköpet uppgår SBBs dotterbolags innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 135 000 000 NOK.

”Vi fortsätter att fokusera att stärka SBBs finansiella position. Detta återköp är ett led i detta arbete.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]