Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar 24 fastigheter från Kalmar Kommunbolag AB. Fastighetsbeståndet består av en total uthyrningsbar yta om ca 136 000 kvm och hyresintäkten i 2022 års nivå uppgår till ca 158 mkr.

”SBB är Nordens största ägare av social infrastruktur i Europa och en långsiktig partner till många kommuner i Norden när det gäller utbildningsfastigheter, både skolor och universitet. Vi ser fram emot att stödja Kalmars universitetsambitioner och det starka fokuset på utbildning. Som en aktiv aktör kommer vi, genom samarbete med det lokala näringslivet, att bidra till att främja företagande och tillväxt i kommunen och regionen”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Genomförandet av affären med eller utan HB Telemarken förutsätter godkännande av Kalmars kommunfullmäktige vilket beräknas ske i februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]