Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att upphöra med rating från Moody’s Investors Service.

SBB anser att engagemang med två internationella kreditvärderingsinstitut är tillräckligt för att uppfylla Bolagets långsiktiga finansiella och operationella mål.

SBB har för närvarande två kreditvärdighetsbedömningar: BB med stabila utsikter av Standard & Poor’s och BB med positiva utsikter från Fitch.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 08:00 CET.