Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat sin första icke säkerställda euro Schuldschein-finansiering (“SSD”) som har placerats hos globala ränteinvesterare. Den sociala SSD-finansieringen har emitterats i två trancher med rörlig ränta med en löptid på tre år respektive fem år. Den nya SSD-finansieringen prissattes med en treårsränta på Euribor plus 145 räntepunkter respektive femårsränta Euribor plus 170 räntepunkter.

Denna transaktion markerar ytterligare ett steg i SBB:s fokus att diversifiera investerarbasen och visar på en stark kontinuerlig tillgång till de globala kapitalmarknaderna.

Hela emissionen används för att finansiera sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering.

SEB agerade som ensam huvudarrangör för transaktionen.

”Vi är mycket nöjda med de uppnådda villkoren. En bred och långsiktig investerarbas står i centrum för SBB:s finansieringsstrategi och med denna nya transaktion välkomnar SBB ytterligare globala ränteinvesterare till sin kredit. Det sociala formatet stöder också ytterligare SBB:s resa mot att bli en ledande aktör inom social infrastruktur i Europa”, säger Ilija Batljan, Grundare och VD av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]