Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen har förfallodatum den 14 januari 2025 med en fast kupong om 1.750%. Obligationen var övertecknad och kommer gå i likvid den 14 maj 2019 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål.

”Denna andra transaktion på den europeiska kapitalmarknaden är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från obligationen kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera befintlig säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Deutsche Bank, DNB och Nordea agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 17:40 CET.