Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 750m på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen har förfallodatum den 12 augusti 2027 med en fast kupong om 1,00%. Obligationen var övertecknad och har likviddatum den 12 februari 2020 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för återbetalning av befintlig säkerställd bankskuld.

”Vi är mycket nöjda med att ha emitterat en av de största obligationerna någonsin av ett Nordiskt fastighetsbolag på vår hittills lägsta löptidsjusterade marginal. Den kraftigt övertecknade boken är ett bevis på att investerarna stödjer vår starka ambition att nå BBB+,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Nordea och Swedbank agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]