Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer från och med den 16 februari 2018 att byta lista till Nasdaq First North Premier.

Bolag listade på Premier-segmentet är föremål för ett mer långtgående regelverk, vilket i stor utsträckning är samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista.

”Listbytet till Nasdaq First North Premier sätter en kvalitetsstämpel på SBB och är ett viktigt steg i arbetet med att notera bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-koder som tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]