Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått bindande avtal om försäljning av 36 fastigheter belägna i Hörby, Mark, Osby, Höör, Mullsjö, Gislaved, Gnesta, Mölndal, Enköping, Mörbylånga, Täby, Lilla Edet, Ale, Vallentuna och Lerum till ett överenskommet fastighetsvärde om 570 mkr vilket överstiger senaste externvärderingen och anskaffningskostnad med cirka 10 procent. Frånträde kommer att ske under det fjärde kvartalet 2021.

”Vi renodlar portföljen och satsar på Stockholm, samtidigt som försäljningen på nytt visar att SBB:s fastigheter är mycket attraktiva och likvida,” kommenterar Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]