Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har slutfört refinansiering och ny finansiering med ett totalt finansieringsbelopp om 11,6 mdkr under första kvartalet 2023. Av detta är 3,2 mdkr ny finansiering. Totalt 1,6 mdkr har använts för att återbetala obligationer. SBB:s totala resterande obligationsförfall under 2023 uppgår till 2,2 mdkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]  

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.