Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått ett avtal, villkorat av finansiering, med Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) om att sälja en fastighetsportfölj för 1,4 mdkr (”Försäljningen”). Försäljningen inkluderar två kontorsfastigheter direkt ägda av SBB och resterande fastigheter utgörs av SBB:s 50 procent delägda joint venture Valerum.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 1,4 mdkr är i linje med senaste externvärdering. Försäljningen är villkorad av att Oscar Properties erhåller nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

”SBB:s transaktionsteam fortsätter att leverera försäljningar med ambitionen att SBB ska uppnå en BBB+ rating”, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]