Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kronor. Tidigare prognos, som publicerades i samband med delårsrapporten för januari-september 2021, uppgick till 9,80 kronor per stamaktie A och B. Den uppdaterade prognosen bygger på preliminära resultatförbättringar inom framför allt SBB:s tre value-add-strategier.

SBB:s bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras den 23 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 januari 2022 kl. 21:35 CET.