Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) bygger 640 lägenheter om ca 31 352 kvm BOA i Västerås, Nykvarn, Skellefteå och Växjö och investerar 1,2 mdkr med ett årligt driftnetto om 55,8 mkr.

SBB är en av Nordens ledande fastighetsutvecklare med en byggrättsportfölj som omfattar 2,2 miljoner kvm BTA vilket motsvarar cirka 29 000 bostäder. SBB påbörjar byggnation i fyra städer.

Västerås – 174 hyresrätter som uppförs i centrala Västerås i stadsdelen Ängsgärdet. Byggnaderna värms upp med bergvärme och kommer att ha en energianvändning nära halva kravet i Boverkets byggregler (”BBR”). Byggnaderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Första inflyttning sker preliminärt mars 2023. 

Nykvarn – 178 hyresrätter som uppförs i Bergtorp, ett nytt bostadsområde i södra Nykvarn. Byggnaderna uppförs med massiv trästomme och kommer att ha en energianvändning nära halva kravet i BBR. Första inflyttning sker preliminärt oktober 2021.

Skellefteå – 161 hyresrätter i Västra Erikslid, ett område som är först ut av Skellefteås nya planerade bostadsområden. Byggnaderna uppförs med trästomme och kommer att ha en energianvändning nära halva kravet i BBR genom bl.a. spillvattenvärmeåtervinning och solceller.

Växjö – 127 trygghetsbostäder med gemensamhetslokaler vid Hovshaga centrum. Byggnaderna uppförs med massiv trästomme och de kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Första inflyttning sker preliminärt juni 2022.

Investeringen ger en yield on cost om 4,65 procent.

”Med dessa projekt fortsätter vi förädlingen av vår stora byggrättsportfölj. Det är fantastiska värden som skapas för samhället genom att fler erbjuds nyproducerade och energieffektiva bostäder. I alla våra nyproducerade bostäder arbetar vi mot vårt hållbarhetsmål att vara helt klimatneutrala år 2030”, säger Krister Karlsson, vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]