Fastigheten har utvecklats i egen regi av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), från markparkering till modernt och flexibelt kontorshus som möter Västerås Stads önskemål om ett aktivitetsbaserat arbetssätt i samlokaliserade lokaler. I det nybyggda huset på Sigurdsgatan samlas från februari cirka 400 medarbetare som tillsammans skapar En socialtjänst. En attraktiv plats för engagemang, flexibilitet och samarbete.

”Jag ser jättemycket fram emot att det här huset nu är färdigt och att det är specialanpassat för vår verksamhet,” säger Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande Individ- och familjenämnden, Västerås Stad.

Att kunna möta högt ställda krav om god gestaltning och funktion, kundorienterat mottagande och hållbart hus har varit hedrande och givande. När byggnaden nu är färdig har SBB även certifierat enligt Miljöbyggnad Silver, installerat en solcellsanläggning på 80 kW som förväntas sänka SBB:s elförbrukning med 59 000 kWh/år vilket betyder att SBB till stor del kommer vara självförsörjande på fastighetselen. SBB kan även lastbalansera energin och till stor del säkra förnybar el till SBB:s laddplatser.

”Vi är oerhört glada och stolta över att från utveckling av egen mark till byggnation nu äntligen se Socialtjänstens Hus invigas. Den här resan har varit ett fantastiskt samarbete med Västerås Stad och NCC. Nu står här en hållbar fastighet med egen energiförsörjning som är miljöklassad enligt Miljöbyggnad Silver färdig,” säger Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Liderås, Regionchef Öst, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]