Lånet på 1 060 mkr löper på 15 år och är en del av Nordiska Investeringsbankens (”NIB”) låneportfölj som syftar till att främja hållbar samhällsutveckling i de Nordiska och Baltiska länderna. Lånet finansierar Sara kulturhus, en 26 000 kvadratmeter stor multifunktionsbyggnad som rymmer sex teaterscener, två konstgallerier och stadsbiblioteket vid sidan av ett konferenscenter, hotell och restauranger. Sara kulturhus har byggts med lokalt inköpt trä, vilket gynnar de lokala skogsföretagen och skapar nya arbetstillfällen i processen. Byggnaden är nästan 80 meter hög och är en av världens högsta träbyggnader.

”Vi ser väldigt positivt på denna finansiering som förlänger SBB:s kapitalbindning som redan idag är bland de längsta i den Nordiska marknaden. Vi är också glada att vi får möjlighet att bredda investerarbasen med en ny långivare som stöder SBB:s investeringar inom social infrastruktur och hållbarhet,” säger Rosel Ragnarsson, Finanschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Skellefteå genomgår en snabb omvandling och det moderna kulturcentret är ett verkligt bevis på detta. Som en följd av etableringen av Northvolts batterifabrik som finansieras av NIB, fortsätter regionen att attrahera ny arbetskraft under många år framöver. Säkerställande av tillräcklig och välfungerande social infrastruktur blir därför nyckeln till hållbar regional tillväxt”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna. NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön i Norden och Baltikum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rosel Ragnarsson, Finanschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]