Lånet på ca 1 000 mkr löper på 10 år.  Räntan uppgår till Stibor 3m plus en marginal om 130 punkter. Tidigare i veckan lånade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) 1 060 mkr med 15-års kapitalbindning genom Nordiska Investeringsbanken (NIB).

”Vi fortsätter förlänga SBB:s kapitalbindning som redan idag är bland de längsta i den nordiska marknaden. Samtidigt överväger vi selektivt återköp av ej hållbara obligationer med kort löptid,” kommenterar Rosel Ragnarsson, Finanschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rosel Ragnarsson, Finanschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]