Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11 600 000 stamaktier i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 000 000 kronor. Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

”SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer motsvarande 20 000 – 24 000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]