Projektet som görs i samarbete med byggmästarfamiljen Ludvigsson avser nybyggnation av äldreboende och bostäder på en byggrätt om cirka 21 000 BTA. Bostäderna omfattar 174 bostadslägenheter och äldreboendet med 90 platser förhyrs av Västerås Stad med ett 25-års avtal. Fastigheten är belägen vid Ängsgärdet i centrala delarna av Västerås cirka en kilometer från Västerås centralstation. Bygglov bedöms kunna vinna laga kraft under hösten 2020 och byggnationen bedöms vara färdigställd under våren 2023. Entreprenaden är upphandlad med fast pris. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer att äga fastigheten långsiktigt. Hyresintäkterna bedöms vara 36-37 mkr på årsbasis. Fastigheten kommer att uppfylla höga hållbarhetskrav och vara en del i SBB:s ramverk för grön finansiering.

”MILU Fastigheter (fastighetsutvecklingsbolag inom Ludvigssons koncernen) gör ett jättebra jobb och vi är glada att samarbeta med en byggmästarfamilj där vi stödjer Västerås tillväxt. Vår högsta prioritet är att uppfylla Västerås kommuns målsättning gällande snabb utbyggnad av antalet äldreboendeplatser och samarbetet ger optimala förutsättningar för tillmötes gå just detta. Vi är en stor aktör i Västerås och kommer att fortsätta växa med staden,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bernstrom & Partners har varit rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]