Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed resultatet av erbjudandet till återköp av Bolagets och dess dotterbolag SBB Treasury Oyj:s utestående icke-gröna obligationer specificerade i tabellerna nedan (”Obligationerna”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet skedde med villkor som framgår av återköpsdokumentet daterat 9 november 2022 (”Återköpsdokumentet”).

Erbjudandet löpte ut kl. 17:00 (CET) den 16 november 2022 (”Slutdatumet”). Bolaget offentliggör härmed att man kommer acceptera återköp om totalt EUR 631 017 100 av utestående nominellt kapitalbelopp under Obligationerna i enlighet med Erbjudandet (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet). Den totala köpeskillingen (exklusive upplupen ränta) för återköpet uppgår till EUR 500 948 304,80, varav, köpeskillingen avseende (i) relevanta Hybridobligationer uppgår till EUR 62 634 769, och (ii) relevanta Seniora Obligationer uppgår till EUR 438 313 535,80 (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet).

Bolaget har inte accepterat återköp i enlighet med Erbjudandet avseende SEK February 2023 Series 9 Securities eller SEK April 2025 Series 29 Securities (såsom definierade nedan).

Det slutliga resultatet av Erbjudandet är enligt följande:

Hybridobligationer

 

Instrument

ISIN

Ränta

Accepterat belopp

Scaling Factor

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2010032618

 

2,624 procent per annum

EUR 46 120 000

Ej tillämpligt

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2272358024

2,625 procent per annum

EUR 43 104 000

Ej tillämpligt

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2010028186

2,875 procent per annum

EUR 60 694 000

Ej tillämpligt

 

Seniora Obligationer

 

Instrument

ISIN

Ränta

Accepterat belopp

Scaling Factor

SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 (”SEK Februari 2023 Series 9 Securities”)

XS2066041661

3-mån STIBOR + 1,01 procent

Ej tillämpligt

NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023

XS2124186508

3-mån NIBOR + 0,72 procent

NOK 130 000 000

Ej tillämpligt

SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023

XS2078737306

1,072 procent per annum

SEK 100 000 000

Ej tillämpligt

SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023

XS2000538699

3-mån STIBOR + 1,40 procent

SEK 50 000 000

Ej tillämpligt

NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023

XS2203994517

3-mån NIBOR + 1,50 procent

NOK 180 000 000

Ej tillämpligt

SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023

XS2290558282

3-mån STIBOR + 0,80 procent

SEK 32 000 000

Ej tillämpligt

SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023

XS2050862262

3-mån STIBOR + 1,15 procent

SEK 211 000 000

Ej tillämpligt

EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror

XS2438632874

3-mån EURIBOR + 0,55 procent

EUR 141 167 000

Ej tillämpligt

NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024

XS2085870728

3,12 procent per annum

NOK 526 000 000

Ej tillämpligt

EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025

XS1993969515

1,750 procent per annum

EUR 113 058 000

Ej tillämpligt

SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025

XS1997252975

3-mån STIBOR + 1,90 per cent.

SEK 249 000 000

Ej tillämpligt

SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 (the ”April 2025 Series 29 Securities”)

XS2461738770

3-mån STIBOR + 1,60 procent

Ej tillämpligt

NOK 800,000,000 Floating Rate Bonds due June 2025

XS2194790429

3-mån NIBOR + 1.99 procent

NOK 559 000 000

Ej tillämpligt

NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025

XS2223676201

3-mån NIBOR + 1,65 procent

NOK 300 000 000

Ej tillämpligt

SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025

XS2275409824

3-mån STIBOR + 1,17 procent

SEK 55 000 000

Ej tillämpligt

 

Utfallen av återköpen visar att obligationspriserna som investerarna är beredda att sälja obligationer till ligger långt över de priser som visas på skärmen. SBB har lyckats återköpa obligationer för ca EUR 500m. Resultatet från återköpen innebär en positiv effekt på eget kapital hänförligt till SBB:s A- och B-aktieägare om ca 1,4 mdr eller ca 1 kr per aktie,” säger Ilija Batljan, VD och Grundare för Bolaget.

Likviddagen för Erbjudandet förväntas infalla den 23 november 2022. Fullständig information om Erbjudandet finns tillgängligt i Återköpsdokumentet.

Erbjudandet har löpt ut och inga ytterligare instrument kommer att återköpas.

Citigroup Global Markets Limited (Tel: +44 20 7986 8969; Att: Liability Management Group; Email: [email protected]) och J.P. Morgan SE (Tel: +44 20 7134 2468; Att: EMEA Liability Management Group; Email: [email protected]) agerar såsom Dealer Managers i samband med Erbjudandet och Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Att: Thomas Choquet / Arlind Bytyqi; Email: [email protected]; websida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 11:37 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]