Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag resultatet för de skriftliga förfaranden som påkallades, via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), den 16 november 2020 (”Skriftliga Förfaranden”) i syfte att göra vissa tekniska justeringar av villkoren för obligationerna med ISIN SE0012313245 och ISIN SE0012256741 (”Obligationerna”).

Såsom beskrivits närmare i respektive kallelse till Skriftligt Förfarande som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 16 november 2020 och distribuerades till innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom de Skriftliga Förfarandena skulle besluta om vissa tekniska justeringar av villkoren för Obligationerna (”Förslagen”).

Bolaget meddelar idag att en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna röstade för Förslagen i de Skriftliga Förfarandena. Det beslutades därför att Förslagen har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av villkoren för Obligationerna träder i kraft omgående.

För en fullständig beskrivning av ändringarna i villkoren för Obligationerna till följd av Förslagen, vänligen se de uppdaterade villkoren för respektive Obligationen som finns publicerade på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020 kl. 11:15 CET.