I enlighet med delårsrapporten januari – juni 2018 (Q2 2018) fortsätter Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) att stärka sin finansiella ställning samt minska sina räntekostnader och liknande resultatposter. Efter Q2 2018 har SBB fortsatt att stärka sin finansiella ställning samt ökat tillgången till kapital genom att diversifiera sina finansieringskällor. Detta ger SBB möjlighet att titta på återköp av emitterade obligationer innan förfall i den öppna marknaden där man från tid till annan anser att dessa återköp kan ske till ett för SBB förmånligt pris.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]