Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller Bolaget”) genomför sin första affär i Finland genom förvärvet av tre äldreboenden. Därmed etablerar sig Bolaget som ägare av samhällsfastigheter i ytterligare ett nordiskt land.

”Jag är glad att vi nu tar steget in på den finska marknaden och därmed stärker vår position som det ledande fastighetsbolaget i Norden inom segmentet samhällsfastigheter. Vi ser framemot att bidra med vårt samhällsengagemang och långsiktighet också i Finland.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Fastigheterna som är belägna i området kring Tammerfors har en sammanlagd uthyrningsbar yta på ca 11 000 kvm.

SBB förvärvar fastigheterna för ett överenskommet fastighetsvärde om 7,4 MEUR. Fastigheterna bedöms under 2018 generera ett driftnetto om 0,5 MEUR. Förvärvet sker genom en kombination av eget kapital och bankfinansiering.

Tillträdet har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]