Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har idag ansökt om notering av Bolagets preferensaktie på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag omkring den 12 oktober 2017.

      En notering av Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie ger likviditet till investerarna, samtidigt som det ökar Bolagets finansiella flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Bolaget har anlitat Remium Nordic AB som likviditetsgarant för Bolagets preferensaktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]