S&P Global Ratings har idag meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har erhållit en BB rating med stabila utsikter från S&P. Detta är Samhällsbyggnadsbolagets andra publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut och två steg högre än den första rating bolaget erhöll i november 2017.

”En stark rating från S&P skapar potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader och därmed högre resultat per aktie.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Ratingen lyfter fram Samhällsbyggnadsbolaget högkvalitativa lågriskportfölj med svenska hyresrätter och nordiska samhällsfastigheter med starka kassaflöden där kommun eller stat står som garant för hyresgästerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 09.40 CET.