SBB säljer 4 kommersiella  fastigheter i Oskarshamn och Nyköping samt 5 bostadsfastigheter med stort inslag av lokaler på Gotland för totalt 216 MSEK, vilket är 13% över värdering. 

Affären är i linje med Samhällsbyggnadsbolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter. I och med försäljningen lämnar SBB Gotland.

”Affären understryker vår förmåga att både växa och samtidigt konsolidera och renodla vårt bestånd”, säger Ilija Batljan, VD SBB Norden.

Totalt omfattar fastigheterna 16 270 kvm, varav 9 352 kvm på Gotland, 3 087 kvm i Oskarshamn och 1 916 kvm i Nyköping. Sista fastigheten beräknas ha frånträtts senast 15 juni 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]