Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), tidigare firma Effnetplattformen AB (publ), har beslutat att förbereda för en nyemission av stamaktier under 2017 i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur, stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom förvärv samt bredda ägarbasen, och har för denna process utsett ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners samt DNB Markets som Joint Bookrunner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]