Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://corporate.sbbnorden.se/, samt i bifogad fil. Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till [email protected] (ange namn och adress).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

 

Informationen är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-31 15:00 CET.