Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) rekryterar Lovisa Gustavsson Haag som arkitekt och Erik Hävermark som Affärschef Projekt.

Lovisa är utbildad arkitekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har efter avslutade studier arbetat som planarkitekt i Västerås kommun och på Archus Arkitekter. Lovisa kommer närmast från en befattning som arkitekt och fastighetsutvecklare på Rikshem.

”Jag ser fram emot att vara med och utveckla fastighetsbeståndet, det faktum att SBB nu är en del av allmännyttan medför ett samhällsansvar som jag tror att jag kan bidra med genom min roll som arkitekt,” säger Lovisa Gustavsson Haag.

Erik har examen från Uppsala Universitet i såväl företagsekonomi som byggteknik. Efter avslutade studier har Erik innehaft befattningar inom NCC, JM, Rikshem. Erik kommer närmast från en befattning som affärsutvecklingschef på Veidekke Eiendom.

”Det ska verkligen bli roligt att ansluta till det snabbväxande SBB. Energin och tempot i SBB passar mig perfekt,” säger Erik Hävermark.

SBB projektportfölj omfattar ca 1 miljon kvadratmeter och är geografiskt spritt över hela landet.

”Vi är glada att få in ny kompetens i Lovisa och Erik för att öka takten i bolagets projektutveckling,” säger Krister Karlsson, vVD SBB.

Båda befattningarna tillträds inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]