Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) rekryterar Mats Silow som chef för fastighetsutveckling i Stockholm och kommer närmast från en befattning som fastighetsutvecklingschef på Rikshem. Mats har tidigare arbetat med fastighetsutveckling, värdering, transaktion inom Sveaskog, Vattenfall och Värmdö kommun.

”SBB arbetar aktivt och offensivt med fastighetsutveckling i hela landet. I Stockholmsregionen har SBB en stor byggrättsportfölj där Mats erfarenhet kommer att bidra starkt till fortsatt en god utveckling och tillväxt inom regionen,” säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef, SBB.

”Jag ser fram emot att vara med och driva SBBs fastighetsutveckling i Stockholmsregionen. Det är en attraktiv byggrättsportfölj som bolaget har arbetat upp på kort tid,” säger Mats Silow.

Mats börjar på SBB den 1 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]