I Nyköping förvandlas området Nöthagen från industriområde till en levande blandstad. Nu avyttrar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) 13 000 kvm byggrätter för bostadsändamål i området till Backastad.

Byggrätterna som är belägna inom fastigheterna Raspen 1-3 ska utvecklas med hyresrätter, en viktig del av den nya blandstad som växer fram intill Nyköpings station.

”Genom en blandning av upplåtelseformer skapar vi en socialt hållbar stadsdel. Med denna affär tillsammans med tidigare byggrättsförsäljningar har vi säkerställt produktionsresurser för cirka 1 000 lägenheter i centrala Nyköping. Detta kommer kraftigt att förstärka Nyköpings fortsatta utveckling. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Backastad,” säger Krister Karlsson, vice VD SBB.

Detaljplanen är på samråd och beräknas antas under 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]