Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och OBOS äger idag Solon Eiendom Holding AS (”Solon Holding”) som ett samägt bolag. Solon Holding äger i sin tur 100 procent av aktierna i Solon Eiendom AS (”Solon”). SBB säljer aktier motsvarande 25 procent av totala antalet aktier i Solon Holding till OBOS. Affären är villkorad av konkurrensgodkännanden. Köpeskillingen i transaktionen är NOK 818,6m.

”SBB har stort fokus på att minska sin exponering i JV-bolag samt att fokusera på kärnverksamheten. Transaktionen är ytterligare ett steg i den riktningen. Vi är samtidigt glada över vårt samarbete med OBOS som är en långsiktig och pålitlig medlemsägd bostadsutvecklare”, säger Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi fortsätter arbetet med strategiska samarbeten avseende utveckling av fina och attraktiva boenden för OBOS-medlemmar. Solon bygger attraktiva bostäder med hög kvalitet och spännande arkitektur och som huvudägare ser vi fram emot att kunna fortsätta utveckla Solon”, säger Ingunn Andersen Randa, konserndirektør med ansvar for aktieinvesteringer i OBOS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]