Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer  kontorsfastigheten Flogsta 47:1 i Ekeby, Uppsala. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 350 mkr motsvarar värderingen i Q1 2020. Därmed har SBB hittills sålt för 4,57 mdr sedan 23 december 2019.

“Vi upplever fortsatt hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBBs transaktionsteam för många dialoger kring enskilda fastigheter från Hemfosaportföljen, och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations
[email protected]