Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer tre fastigheter till Svenska Myndighetsbyggnader AB (”SMB”) (JV ägt 50/50 mellan SBB och Kåpan Pensioner) baserat på ett värde vid färdigställande om 2,7 mdkr. Fastigheterna som avyttras har Polismyndigheten och Domstolsverket som hyresgäster. I affären ingår bl.a. två nya polishus som ska byggas med Polismyndigheten som hyresgäst på 15-åriga hyresavtal.

”Vi är stolta över att nu kunna presentera ytterligare en affär för att fortsätta växa och stärka SMB som Sveriges ledande ägare av fastigheter för rättsväsende, försvar och Myndighetssverige. SBB och Kåpans långsiktighet som ägare kombinerat med att SBB är Nordens ledande fastighetsbolag och Europas ledande fastighetsutvecklare gör mig övertygad om att vi inom kort kommer att kunna presentera ytterligare affärer och tillväxt,” säger Fredrik Hedén, VD, Svenska Myndighetsbyggnader AB.

Signering och frånträde skedde idag, 31 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Heden, VD, Svenska Myndighetsbyggnader AB, [email protected]