Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar sju fastigheter i Norge, Finland och Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om 2 500 mkr. Av dessa används 2 280 mkr för att minska nettoskulden. Den värdemässigt största fastigheten i portföljen är Kunnskapsveien 55 i Lilleström i Norge med OsloMet som största hyresgäst och övriga fastigheter utgörs av offentliga kontor.

Av försäljningslikviden kommer NOK 1 850m från försäljning till Public Property Invest AS (”PPI”) där SBB äger 48,8 procent. SBB kommer i samband med transaktionen att investera NOK 215m i PPI. Efter transaktionen har PPI ett totalt fastighetsvärde om cirka NOK 10 500m.

”Vi har ett starkt fokus på högre rating och en försäljning överstigande våra bokförda värden bidrar ytterligare till våra möjligheter att stärka balansräkningen och minska nettobelåningen”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affärerna är signade och tillträde sker under andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.