Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar två fastigheter i Norrtälje för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 150 mkr till fastighetsbolaget Genova. Fastigheterna som avyttras är blandfastigheter innehållandes praktiskt gymnasium och lättindustri/lager. Fastigheterna har ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 Mkr, den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.

”Vårt huvudfokus är att uppnå en högre kreditrating och denna försäljning av icke-kärninnehav i linje med bokförda värden bidrar ytterligare till våra möjligheter att stärka balansräkningen”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker under andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]