Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer i två transaktioner till två olika köpare två kontorsfastigheter. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 281,5 mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 10 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 22 procent. Därmed har SBB hittills sålt för 10,9 mdr sedan 23 december 2019.

“Vi upplever fortsatt hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBBs transaktionsteam fortsätter att leverera försäljningar med ambitionen att SBB ska uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations