Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar en fastighet i Borås för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 55 mkr till fastighetsbolaget Järngrinden. Fastigheten som avyttras är en utvecklingsfastighet/byggrätter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]