Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har inlett ett samarbete med Skellefteå Kraft om att leverera 100 procent ursprungsmärkt förnyelsebar el till alla SBB:s svenska fastigheter. När SBB:s totala förbrukning i Sverige på cirka 60 GWh har ställts om till 100 procent förnyelsebar el innebär det att SBB:s koldioxidutsläpp blir ca 15 000 ton lägre per år än om man använde energin enligt den så kallade nordiska residualmixen, motsvarande ett CO2-utsläpp om ca 250,76 g/Kwh. Kärnbränsleavfallsbesparingen uppgår till nästan 70 kilo.

”Som medlem i Allmännyttan och Nordens ledande aktör när det gäller samhällsfastigheter visar SBB ledarskap på resan mot ett fossilfritt samhälle. Att använda 100 procent förnyelsebar el kommer att gynna våra aktieägare och vår roll som en långsiktig partner till Nordens offentliga sektor. SBB är som en grön kommunobligation, 100 procent förnyelsebar el och mer än 90 procent av våra intäkter kommer direkt eller indirekt från stat eller kommun samt svenska reglerade hyresrätter,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]