Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommunicerade den 8 juli 2022 en försäljning av 23 fastigheter i Finspångs kommun (se bifogat). Affären har varit villkorad av finansiering. Affären är nu ovillkorad och frånträde kommer att äga rum den 31 oktober 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]