Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) genomför ett antal förändringar i sin ledningsgrupp. Annika Ekström, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander utses till vice verkställande direktörer. Oscar Lekander blir samtidigt ny operativ chef. Carl Lundh Mortimer, som ny affärsutvecklingschef, och Jenny Asmundsson, ansvarig för offentliga förfrågningar och upphandling, är nya medlemmar i koncernledningen. Lars Thagesson, nuvarande vice vd och operativ chef, blir senior rådgivare till ledningsgruppen tillsammans med Magnus Edlund och Einar Lindquist. Förändringarna genomförs som ett led i SBB:s arbete mot målsättningen att nå 300 mdkr i fastighetsbestånd till år 2026 och på sikt bli Europas största fastighetsbolag inom social infrastruktur.

SBB:s ledningsgrupp består från och med idag av:

  • Ilija Batljan, vd och koncernchef
  • Eva-Lotta Stridh, vice vd och CFO
  • Oscar Lekander, vice vd och operativ chef (COO)
  • Annika Ekström, vice vd och chef förvaltning
  • Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef
  • Rosel Ragnarsson, finanschef
  • Viktor Mandel, VD Sveafastigheter
  • Carl Lundh Mortimer, affärsutvecklingschef
  • Jenny Asmundsson, ansvarig för offentliga förfrågningar och upphandling

”SBB fortsätter arbeta målmedvetet mot ett fastighetsbestånd om 300 mdkr år 2026. Avgörande för leveransen är människorna i bolaget, och genom förstärkningen av ledningsgruppen ser vi till att toppa teamet med utökade ansvarsområden och nya förmågor. Eva-Lotta Stridh, Annika Ekström och Oscar Lekander har varit centrala för SBB:s framgångar hittills och blir vice verkställande direktörer. Carl Lundh Mortimer och Jenny Asmundsson har med hårt och enträget arbete bidragit till SBB:s utveckling och tar nu steget in i ledningsgruppen. Sammantaget har vi en fantastisk ledningsgrupp som ska ta SBB till positionen som Europas största fastighetsbolag inom social infrastruktur”, säger  Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB har också utsett en senior rådgivargrupp bestående av Lars Thagesson, Magnus Edlund och Einar Lindquist.

”Lars Thagesson är en av Sveriges mest erfarna fastighetsprofiler och kommer fortsätta stötta SBB som senior rådgivare. Vi har också utsett Magnus Edlund, tidigare bland annat vd för Stenvalvet, som senior rådgivare. Einar Lindquist, med lång erfarenhet från bland annat Ericsson, blir senior rådgivare inom digitalisering. Kombinationen av ledningsgruppen, våra seniora rådgivare och ett dedikerat team med 400 medarbetare innebär att SBB har optimala förutsättningar att leverera på våra mål och strategier”, avslutar Ilija Batljan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 08:00 CET.