Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) kommer under 2019 uppföra ytterligare fem LSS-boenden i södra Sverige. Tre av LSS-boendena byggs på egenutvecklade byggrätter. De totala hyresintäkterna uppgår till 6,4 mkr och driftnetto uppgår till cirka 6,0 mkr. Dessa investeringar stärker SBBs ställning som specialist inom samhällsfastigheter och Nordens största aktör inom LSS-boende segmentet.

”Det är fantastiskt roligt att vi kan skapa värden över hela värdekedjan från att utveckla byggrätten till att teckna 15-åriga hyresavtal för vår långsiktiga förvaltning. Vi ser fram emot att komplettera dessa LSS-boenden med ytterligare förvärv i segmentet inom kort”, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]