Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat avtal om förvärv av tre LSS-portföljer i Norge om 30 fastigheter och en bostadsfastighet i Göteborg med en total uthyrbar area om cirka 18 000 kvm.

Det totala hyresvärdet för portföljerna uppgår till cirka 29,2 mkr med ett driftnetto på cirka 22,9 mkr. Dessa investeringar stärker SBBs ställning inom social infrastruktur i Norden och hyresrätter i Sverige.

Samhällsfastigheterna som är belägna i regionerna kring Oslo, Trondheim och Lillehammer är uthyrda till Ambea och Ecura med en genomsnittlig löptid om cirka 7,5 år.

”Det är fantastiskt roligt att vi kan etablera oss inom LSS-segmentet i Norge med långa hyresavtal med ledande aktörer som hyresgäster och att vi också växer med bostäder i Göteborg”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträde av fastigheterna är planerat till andra kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]