Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) startar upp ett nytt affärsområde: SBB Statlig Infrastruktur. Affärsområdet kommer att förvärva fastigheter inom statlig infrastruktur där fokus kommer att vara på departements- och myndighetsbyggnader, kriminalvårdsfastigheter samt försvarsfastigheter. Verksamheten kommer att ledas av tidigare flottiljchef och överste Fredrik Hedén som till sin hjälp kommer att ha en advisory board bestående av: tidigare Arméchef generalmajor Berndt Grundevik, Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidigare Flygvapenchef generalmajor Mats Helgesson, Eva Swartz Grimaldi, Jan Nygren och brigadgeneral Ola Gynäs.

SBB är Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. Infrastruktur i form av fastigheter som används i fred är central för försvarsmaktens utveckling av den operativa förmågan. SBB garanterar redan idag kommunerna social infrastruktur under långsiktiga förutsättningar. Långsiktiga förutsättningar är också viktiga för försvarsmaktens planering. Samarbetet mellan det privata och det offentliga är grunden för nationens välstånd och har också historiskt bidragit till utvecklingen av försvaret.

SBB Statlig Infrastruktur kan äga fastigheter i Sverige och i resten av Norden. SBB Statlig Infrastruktur kommer att säkerställa att alla nödvändiga personalfunktioner är säkerhetsklassade samt att de förvärvade fastigheterna aldrig kan hamna i någon annans ägande än det respektive lands myndighet godkänner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]