Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) startar ett nytt bolag med inriktning att bygga idrottshallar för idrottsrörelse och skola. SBB Idrott för alla AB kommer att ledas av Tommy Ohlström, med bakgrund i idrottsrörelsen.

Idrottsanläggningar är en viktig del av samhällets sociala infrastruktur. Vår målsättning är att ge tre viktiga bidrag i samarbete med landets kommuner och idrottsrörelsen:  
– tidigarelägga byggandet av idrottshallar 
– modernisera befintliga äldre anläggningar  
– öka antalet idrottsanläggningar i Sverige

“Alla ska ha möjlighet till idrott i sitt närområde i tillgängliga och inbjudande idrottsanläggningar. Forskning visar att avståndet till en idrottsanläggning har stor betydelse för idrottsrörelsen och möjligheten att engagera människor i regelbunden fysisk aktivitet. Därför är fler idrottshallar avgörande för att svara upp mot ett ständigt växande behov, i alla åldrar, av möjligheter till rörelseglädje,” säger Tommy Ohlström, VD, SBB Idrott för alla AB. 

SBB tar ansvar och medverkar till att bygga ett bättre samhälle. Fastighetsbranschen har stor potential att påverka genom att bidra med lösningar för ökad hälsa, trygghet, trivsel och tillit. SBB:s kärnverksamhet är social infrastruktur och fastighetsportföljen utgörs huvudsakligen av sociala tillgångar såsom utbildningslokaler, vårdlokaler, hyresreglerade bostäder, äldreboenden och lokaler för andra samhällsviktiga verksamheter. Till den listan lägger vi nu idrottsanläggningar och tar därmed ett större ansvar för folkhälsan.

”Folkhälsan är viktig för samhället och vi måste alla vara med och skapa förutsättningar för idrottsrörelsen att fortsätta sitt viktiga arbete. Det är viktigt att idrottsanläggningar prioriteras i planeringen när städerna förtätas eller när nya bostadsområden byggs. Behovet av nya anläggningar är stort och här kan vi vara med och ta ansvar. SBB gör nu en storsatsning och inledningsvis investeras 1 mdr, som gärna får bli både 2 och 3 mdr,” säger Ilija Batljan, VD och grundare,Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och grundare,  Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Tommy Ohlström, VD, SBB Idrott för alla AB, [email protected]