Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) investerar i en samhällsfastighet i Borlänge från Magnolia Bostad omfattande ett särskilt boende för äldre, trygghetsbostäder, lokaler för dagverksamhet, kontor för hemtjänst och en förskola. Fastigheten har fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun med totala hyresintäkter om cirka 16 mkr. Fastigheten väntas vara färdigställd under senare delen av 2022 och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 335 mkr.

”Fastigheten med 20-åriga kommunala hyresavtal passar mycket bra in i vår portfölj med samhällsfastigheter där cirka 90 procent av hyresintäkterna är finansierade av de nordiska välfärdsstaterna. Kombinationen av äldreboende, förskola, trygghetsboende och hemtjänst, ser vi som en effektiv lösning på de stora kommande behoven av offentlig omsorg. Vi har ett flertal pågående diskussioner om liknande koncept med olika nordiska kommuner,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]